Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2015

vineland

prawdopodobnie jesteś
tytoniem
suchy, jak letnie
powietrze
utrzymać cię chcę
wilgotną chcę
cię sprawić
ogniem przypalić
zatrzymać
w płucach utrzymać
wydmuchać
kurwa mać


https://www.facebook.com/kobietyzdatawaznosci?ref=ts&fref=ts

— kobieta2
vineland

po dobrym seksie, leżę naga, w białej pościeli.
jest ciemno, a latarnie zza okna, lekko oświetlają pokój.
przez wpół otwarte okno wślizguje się ciepły, wiosenno-letni wiatr.
widzę nagie plecy kobiety, która siedzi obok, liże bibułkę od skręta, zaciąga się nim jednocześnie kładąc się na plecach obok mnie i podając mi blanta.
jest mi dobrze, najlepiej. spokojnie.
myśli odpływają gdzieś daleko, a głowa wypełniona jest tylko dymem.
pokój pięknie wygląda, gdy pochłania go gęsta, biała chmura.
ona jeszcze piękniej, gdy siada na mnie, głośno wciągając dym i wydmuchując go prosto w moje usta, całując je przy tym powoli i namiętnie.
nie wiem czy szybciej wchodzą jej palce we mnie, czy kolejny buch dymu z ust do mojej głowy.
jej długie włosy, delikatnie muskają moją skrórę.
nie wiem czy kolejne drżenie wywołują łaskotki, czy orgazm.
znowu widzę jej plecy i zwinne palce, które zwijają kolejnego skręta.

https://www.facebook.com/kobietyzdatawaznosci?ref=ts&fref=ts

— kobieta1
vineland

"To o tobie"

nie bądź
łatwa
ze mną nie jest
łatwo
nie idź na
łatwiznę

spróbuj
my

https://www.facebook.com/kobietyzdatawaznosci?fref=ts

— kobieta2
vineland
3458 9a17
vineland
3444 2feb
vineland
3412 ce65

March 10 2015

vineland

Shiba inu trying to rescue a fish.
Reposted fromapatia apatia viaHaere Haere
vineland
2794 c342
Orange is the new black. Alex & Piper
Reposted frompolglosem polglosem viaHaere Haere
vineland
8445 50c4 500
vineland
5468 bde8
vineland
5325 c6a6
vineland
4732 5906
Reposted byHaere Haere
vineland
Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic
— Jarek Puczel via http://showslow.tumblr.com/
Reposted fromnazwabyla nazwabyla viachoreparanoje choreparanoje
vineland
Tańczyłem z paroma dziewczynami przypadkowymi, a potem z Tobą, i przypadkowość skończyła się, bo przecież my byliśmy tamtej nocy umówieni od lat.
— Jeremi Przybora (do Agnieszki Osieckiej)
Reposted fromchoreparanoje choreparanoje
vineland
5916 0615
Reposted fromkarna karna viachoreparanoje choreparanoje
vineland
3495 538e
vineland
3378 8064
Reposted byHaere Haere
vineland
3169 2e90
Reposted byHaere Haere

March 09 2015

vineland
5995 36a5
vineland
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl